1. ZASADA WIARY – WICCA

Pierwsza zasada wiary (wszystkie ustanowione przez Amerykańską Radę Czarownic) głosi:

1. Odprawiamy rytuały, by zestroić się z naturalnym rytmem sił życiowych, który wyraża się w fazach Księżyca oraz następowaniu wielkich i mniejszy sabatów.

WYJAŚNIENIE DLA NASTOLETNICH ADEPTÓW: czarownice oddają cześć Bogu poprzez obrzędy religijne, powszechnie zwane rytuałami. Ryt jest fragmentem takiego rytuału. Większość naszych obrzędów kościelnych nawiązuje do określonych dni w roku. Niektóre święta związane są z fazami Księżyca, inne zaś odpowiadają porom roku naszej planety. Zamiast marnować miejsce i budować obiekty, w których odprawialibyśmy nasze obrzędy i które przez większość dni w tygodniu stałyby puste, czarownice często spotykają się w swoich domach i tam przeprowadzają rytuały.

* Silver RavenWolf, „Nastoletnia czarownica”

Godzina dla Ziemi

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia, jest nitką w tej pajęczynie.
Niszcząc pajęczynę życia, niszczy samego siebie.

Słowa przypisywane wodzowi Seattle

Symbolicznym gestem na rzecz ochrony przyrody jest Godzina dla Ziemi. Raz w roku na godzinę gasną światła w milionach domów i mieszkań oraz tysiącach obiektów na całym świecie. „Gasną” m.in.:

– Wielki Mur Chiński,
– Luwr,
– Opera w Sydney,
– Brama Branderburska,
– Krzywa Wieża w Pizie,
– Pałac Buckingham,
– Empire State Building.

Pierwsza „Godzina dla Ziemi” miała miejsce w 2007 roku, w Sydney, a już w 2012 roku w akcji wzięło udział już 150 państw i 47 miast w Polsce.

Zgaszenie świateł na jedną godzinę w roku to kropla w morzu potrzeb naszej planety, lecz coraz większe zainteresowanie tą akcją pokazuje, jak wielu ludziom zależy na losach naszej Ziemi.